Berging

Berging tot 3500 kg

In opdracht van een groot aantal alarmcentrales verrichten wij de eerste berging van voertuigen die na een ongeval hun weg niet meer kunnen vervolgen. De alarmcentrales hebben deze werkzaamheden namens autoverzekeraars aanbesteed en dat werk is ons bedrijf in meerdere rayons rondom onze vestigingsplaats gegund.

Als de schade aan uw auto zodanig is slepen wij deze af naar ons bedrijf, alwaar wij de beschikking hebben over een overdekte en afgesloten opslagplaats welke beveiligd is met alarm en camera's. Afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij kunt u uw reis dan per trein, taxi of vervangauto vervolgen. Daarna wordt de auto (en eventueel ook aanhangwagen), in de regel binnen drie werkdagen, afgeleverd op het door u opgegeven adres. Dit is meestal een garage- of schadeherstelbedrijf, maar kan ook op het huisadres zijn. Bij leasevoertuigen bepaalt de eigenaar (leasemaatschappij) waar het voertuig naar toe zal gaan.

Belangrijk om te weten is dat er na drie dagen wel kosten in rekening zullen worden gebracht voor de stalling van de auto als wij nog niet van u hebben vernomen waar de auto naartoe doorgebracht kan worden. Indien uw auto minimaal WA verzekerd is worden de kosten voor de berging en het doortransport (eenmalig), ongeacht de schuldvraag, door de berger doorberekend aan de alarmcentrale waarbij uw verzekeringsmaatschappij is aangesloten. Deze kosten zullen uw no-claim korting meestal niet beïnvloeden.

Incident Management

 

Omdat alle alarmcentrales samenwerken in de Stichting Incident Management Nederland, werken zij op hoofdwegen met vaste bergingsbedrijven. Dit betekent praktisch gesproken dat bij de constatering van een incident op een hoofdweg niet hoeft te worden onderzocht bij welke verzekeraar de betrokken voertuigen verzekerd zijn, maar onmiddellijk kan worden overgegaan tot inschakeling van de ter plaatse actieve berger. Deze is daar immers de contractpartij van alle alarmcentrales en, via hen, van alle verzekeraars.

De samenwerking van alarmcentrales bij de contractering van bergingsbedrijven heeft als bijkomend voordeel dat bij incidenten waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn slechts één bergingsbedrijf wordt ingeschakeld. Dit vergemakkelijkt de coördinatie van de afhandeling van het incident.

Incident Management is er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer. De Stichting Incident Management Nederland is opgericht om wegbeheerders te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van incident management.

De vereiste snelheid vraagt om een systeem waarbij de constatering van een incident onmiddellijk leidt tot de inschakeling van een gekwalificeerd bergingsbedrijf. Voor deze onmiddellijke inschakeling is de samenwerking van alarmcentrales in de Stichting Incident Management Nederland een voorwaarde.

In opdracht van Rijkswaterstaat is het Incident Management van toepassing op alle autosnelwegen en belangrijke provinciale wegen in Nederland. Dit betekent dat zodra er sprake is van een aanrijding / ongeval alle hulpdiensten worden gemobiliseerd om te zorgen dat de weg weer zo snel mogelijk vrij is om de filevorming zoveel mogelijk te beperken.